Tấm Lau Sàn San Hô 100cm (1m)- Cho Nhà Xưởng Bệnh Viện Sân Bay

Miếng Lau Sàn Công Nghiệp San Hô 100cm (1m)- Cho Nhà Xưởng Bệnh Viện Sân Bay