Xe Đẩy Đồ Giặt

Showing all 8 results

Xe Đẩy Đồ Giặt

Xe đẩy đồ giặt là một loại dụng cụ đóng vai trò quan trọng trong công tác thu gom đồ giặt trong các hoạt động khách sạn, bệnh viện, resorts, giúp việc thu dọn đồ dơ và vận chuyển đến khu vực giặt là, sau đó thu đồ sạch vận chuyển đến các bộ phận.