1. Vietcombank

– Chủ tài khoản: DEMO

– Số tài khoản: xxxxxxxxxx

– Chi nhánh: Hà Tây

2. ACB

– Chủ tài khoản: DEMO

– Số tài khoản: xxxxxxxxxx

– Chi nhánh: Hà Thành

3. Viettinbank

– Chủ tài khoản: DEMO

– Số tài khoản: xxxxxxxxxx

– Chi nhánh: Nam Thăng Long

4. BIDV

– Chủ tài khoản: Lê Thị Thanh Tâm

– Số tài khoản: xxxxxxxxxx

– Chi nhánh: Hà Tây

5. Agribank

– Chủ tài khoản: DEMO

– Số tài khoản: xxxxxxxxxx

– Chi nhánh: Đà Nẵng

6. VPBANK

– Chủ tài khoản: Trịnh Thị Hằng

– Số tài khoản: xxxxxxxxxx

– Chi nhánh: xxxxxx