Miếng Lau Sàn Nhà Công Nghiệp 120cm (1.2m)- Cho Nhà Xưởng Bệnh Viện Sân Bay

Miếng Lau Sàn nhà Công Nghiệp San Hô 120cm (1.2m)- Cho Nhà Xưởng Bệnh Viện Sân Bay