Nên dùng Cây lau nhà công nghiệp có xô vắt hay nên dùng Cây lau không có xô vắt?