Hoá chất sấy khô dùng cho máy rửa chén Sani – Rinse

Hướng dẫn sử dụng Phụ gia sấy khô chén dĩa cho máy rửa chén Sani-Rinse