Cây Đẩy Nước Sàn

Showing all 11 results

Cây Đẩy Nước Sàn

Cây đẩy nước là một trong những dụng cụ mà Khách sạn, Bệnh viện, hoặc các công ty có nhà máy về thực phẩm luôn cần.
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại cây đẩy nước sàn với bàn rộng, cán dài giúp khách hàng di chuyển đẩy nước thuận lợi tại Đà Nẵng HCM Hà Nội.