Máy chà sàn giặt thảm NSS-Mustang-17 in./50Hz/1.5HP (5901717)

Máy chà sàn giặt thảm NSS-Mustang-17 in./50Hz/1.5HP (5901717)